Kỹ năng sống còn của nhà nghiên cứu

Theo tôi, các kỹ năng sau quyết định sự tồn tại của một nhà nghiên cứu khoa học:
– Khả năng lưu trữ và tổ chức dữ liệu: số liệu, hình ảnh, tài liệu tham khảo
– Khả năng trích xuất dữ liệu trong kho dữ liệu cá nhân hoặc tổ chức
– Khả năng đánh giá, nhìn nhận vấn đề trên toàn bộ khối lượng dữ liệu thu thập
Trong quá trình làm việc với dữ liệu sẽ có trường hợp chuyển đổi công nghệ thao tác với dữ liệu theo một cách thức thông minh hơn, ví dụ lưu trữ ngoại tuyến sang lưu trữ trực tuyến, làm việc cộng tác trên môi trường điện toán đám mây. Nhà nghiên cứu cần linh hoạt kết nối bộ dữ liệu của mình với các công nghệ mới để phát huy hết năng suất làm việc của bản thân và nhóm cộng sự.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: