Cảm ơn bạn đã động viên

Đang giúp người, được người khen ngợi
Chớ vội cười mà mất mục tiêu
Chớ dừng ở chỗ phiêu diêu
Mà thả sung sướng phá tiêu tâm lành

Xin cảm ơn lời khen thật bụng
Đã chân thành ghi nhận động viên
Tôi còn gặp bạn liền liền
Hẹn ngày tao ngộ giữa miền thiên nhiên.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: