Vượt qua cơn điên

Ngay trong lúc con đang mạnh nhất
Cũng đừng sinh một niệm chủ quan
Bởi vì chỉ sơ sẩy một bước chân
Là chánh kiến chuyển ngay thành tà kiến
 
Con phải luôn thường hằng tinh tấn
Xây quanh mình những cội yêu thương
Để bảo vệ trước cảnh nhiễu nhương
Mà tâm chánh không rời khỏi cảnh Phật
 
Ma chánh niệm vốn do con tự khởi
Sẽ tự con xóa bỏ dễ dàng thôi
Đó là con chớ chấp vào chính con
Hay chấp khởi vào điều con tin tưởng
 
Phật vốn dĩ ra ngoài mọi khuôn phép
Mà lòng con vốn hạn hẹp nhỏ nhoi
Thì làm sao con chịu nổi cuộc chơi
Ma tà kiến hóa thân thành chánh niệm
 
Ngay lúc khởi sự hoang mang cực độ
Hãy mỉm cười mà niệm niệm Quán Âm
Bởi vì Ngài vốn thuộc về âm thanh
Mà từ đó kéo con về hiện thực
 
Con vốn dĩ là loài hoa tam bảo
Phật, Pháp, Tăng cũng hòa quyện trong con
Thì cớ chi con phải để phấn son
Bôi vào trán những suy tư ngơ ngẩn
 
Niệm Phật vốn chẳng ra ngoài tâm tưởng
Thà tưởng Phật còn hơn tưởng ác ma
Ngay trong cảnh liên hoa vừa hiện ra
Cũng đừng chấp mà quên câu niệm Phật
 
Dù có lẽ chẳng ai hiểu con được
Nhưng cuộc đời có cần hiểu lắm không
Khi tinh thần hòa quyện với hư không
Thì nhân thế hóa ra tuồng cổ tích
 
Bởi vì con vốn chấp vào tha nhân
Đem tình cảm lồng vào trong đạo Phật
Khởi mê loạn khi vừa qua hoạn nạn
Lại gặp cảnh hư ngụy làm con điên
 
Nhưng vì con quyết chí theo đạo Hiền
Thì chuyện đó cũng đâu ngoài dự đoán
Qua cảnh khổ, con càng thêm bản lĩnh
Vượt cơn mê, con dựa vào chính con
 
Thì khi đó con đủ sức dời non
Hà huống chi ngàn tên giặc tà kiến
Chỉ cần xả, xóa bỏ mọi ưu phiền
Con thắng được quân ma biên kiến.
 
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát Ma ha tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát Ma ha tát
Nam mô Quan Thế Âm Bồ tát Ma ha tát
Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: