Một trời kỷ niệm…

Những ngày cuối năm dọn dẹp tài liệu, sách vở trong máy tính, tình cờ phát hiện vài hình ảnh thời cấp 3, nay chia sẻ với các bạn khoảng thời gian đẹp nhất đời người, đó là tuổi học trò hồn nhiên nhí nhảnh.

Thời đi học:
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Đại học
Cao học

Thời đi làm:
Công ty tư nhân
Cơ quan nhà nước

Nhóm bạn:
Byee

Những ấn tượng lúc có lúc không, nhưng kỷ niệm thì quên sao được hết?

https://drive.google.com/file/d/0B7qohNaLMEO1c2xzZWxyNURoYjA/view?usp=sharing
childhood_photos11

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: