Tùy duyên tiêu cựu nghiệp

Người vô sự tùy duyên tiêu cựu nghiệp, cánh mạc tạo tân ương.

Nghĩa là: người bình an vô sự thường tùy duyên tiêu tán nghiệp cũ đã gây trong quá khứ và không gây ra mầm mống tai ương trong tương lai.

Người vô sự là người vô ngã và vị tha.

Nghĩa là: con người sống quên mình đi và sống vì người khác. Để đạt đến vô ngã thì người vô sự đã ngã rất nhiều lần, là con người hữu sự với bản ngã rõ nét. Để đạt đến vị tha thì người vô sự đã vị kỷ cho riêng mình cao độ, sống tự lực cánh sinh, sống âm thầm im lặng, là con người hữu sự đã hiểu thấu vị kỷ là nền tảng của vị tha, nếu không biết yêu mình thì làm sao chỉ cho người khác cách yêu chính bản thân của họ?

Người vô sự là người ở đâu cũng được an toàn, vô ma khảo bất thành Phật đạo, bất ma bất nạn thì bất thành nhân.

Thế cho nên thiên hạ lo chạy đua sắm sửa thanh kiếm trí tuệ, cây cung tam muội mà quên đi chiếc khiên thanh tịnh và áo giáp nhơn từ.

Từ nay ta hãy sống cho đơn giản, lúc đến và lúc đi không để lại một tí dấu vết gì để có thể bị truy ngược lại, càng yên tĩnh, càng trống rỗng thì ta mới thấy được chính mình trước đây, hiện tại và sắp tới.

Nếu có chút gì gợn lên thì hãy cho vào chuyển luân pháp vương mà xay nhuyễn nó ra và xay nhuyễn luôn cả chuyển luân pháp vương để đạt đến mức độ trống rỗng. Nếu thế giới này không có virus để tiêu diệt bớt sinh vật thì không biết thảm họa đến cỡ nào, nếu một ngày nào đó chức năng xóa của máy tính bị hư thì ta sẽ chết ngộp trong mớ tài liệu có giá trị.

Ta nên đón nhận sự xóa bỏ, mờ nhạt, trống rỗng, mất mát như là một phần quan trọng của động lực trong cuộc sống, nếu ta không nhường ghế cho người khác có nghĩa là ta đã đánh giá quá thấp tiềm năng của thế hệ tương lai.

Cụ Anan đã từng dạy:

Ai sống đời trăm năm
Chưa hiểu pháp sanh diệt
Không bằng sống một ngày
Mà hiểu pháp sanh diệt.

Hạnh phúc kinh

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: