6 cấp hóa rồng.

Người ta hay nói cá chép vượt vũ môn sẽ hóa thành rồng, thế nhưng ít người biết vũ môn ở đây cụ thể là gì. Theo tôi thấy, một người bình thường nếu vượt qua được 6 bước trở ngại sau sẽ trở nên giỏi giang và đảm đương được việc lớn.

Cấp 1: Bắt đầu có khái niệm về một điều gì đó nhưng chưa có tài liệu để tìm tòi, triển khai.

Cấp 2: Bắt đầu gom góp được vài tài liệu có giá trị nhưng chưa có môi trường để ứng dụng, phát huy.

Cấp 3: Bắt đầu có môi trường để làm quen nhưng chưa gặp hoàn cảnh thích hợp để thao tác, thực hành.

Cấp 4: Bắt đầu có hoàn cảnh để thí nghiệm nhưng chưa biết làm thế nào mới thông minh, nhanh gọn.

Cấp 5: Bắt đầu biết cách làm khéo léo, rõ ràng nhưng khi được giao chuẩn bị từ đầu đến cuối thì chẳng biết tiến hành như thế nào.

Cấp 6: Đã bắt đầu biết tự lo liệu từ nhỏ đến lớn, khi hô lên một ý niệm nào đó là biết cách tiến hành ra sao và cái gì đã có sẵn cần phát triển, cái gì tự thân trong hệ không có phải vay mượn bên ngoài. Từ cấp 6 trở đi là bạn đã nắm vững và đủ sức tung hoành cùng các bậc túc nho khắp thế gian.

The chosen ones

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: