3 bước để vô địch.

Thế này, ai cũng biết là vô địch thì sẽ mang lại quyền lực, quyền lực sẽ mang lại nhiều thứ như của cải vật chất, tiền bạc… rồi việc dùng những thứ đó thế nào sẽ mang lại hạnh phúc hay không hạnh phúc.

Nhưng làm sao để vô địch? Bí quyết của tôi như sau:

Thứ nhất, chỉ làm hay học hỏi những thứ trong khả năng cho phép.

Thứ hai, trong quá trình làm hay học hỏi thì đừng chạy theo lộ trình của người khác.

Thứ ba, đã làm hay học hỏi thì nên làm hay học hỏi đến nơi đến chốn.

Sau khi thực hành tốt 3 động tác này, nghĩa là bạn đã bước lên được 1 bậc thang để vô địch tức là “cao” hơn người khác về một phương diện nào đó.

Và ta hãy tiếp tục tiến bước để ngày càng bước lên thêm từng bậc thang nữa.

Bước lên bậc thang nghề nghiệp-chuyên môn, bạn vô địch trong công việc.

Bước lên bậc thang gia đình-con cái, bạn vô địch trong cuộc sống.

Bước lên bậc thang bạn bè-đam mê, bạn vô địch trong xã hội.

Nhưng trước hết là nên bước qua chính bản thân mình để thấy là mình hôm qua và mình hôm nay đã khác nhau nhiều việc.

Cuộc sống này ngắn lắm, đừng hành động theo mốc thời gian của đồng hồ vật lý mà hãy hành xử theo nhu cầu của bản thân, đói ăn khát uống mệt nghỉ chán bỏ vui làm, sau khi đi ngủ thì sáng mai tràn trề sinh lực mà đánh tiếp trận nữa.

Điều đó gọi là đồng hồ sinh học, có thể rất nhiều năm sau khi liễu ngộ ra việc này thì râu tóc ta đã bạc quá nửa vậy…

Tập quên

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s