Sống cho xứng đáng.

Sống không giận, không hờn, không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thuờng
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Thương ghét trong lòng mãi vấn vương
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền
Vui buồn chẳng qua như gió thỏang
Tốt xấu khen chê chi một lời
Quẳng gánh lo đi nhẹ cuộc đời
Hành trang chuẩn bị kiếp lai sanh
Công danh tài sắc như sương khói
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi.

Nhịn đời để được tấm thân yên
Nhịn sự hơn thua khỏi lụy phiền
Nhịn kẻ hung hăng lòng độ lượng
Nhịn lòng háo thắng cõi thần tiên
Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo
Nhịn vợ nhịn chồng nhà ấm êm

Nhịn anh nhịn chị trên dưới hòa thuận
Nhịn xóm láng giềng tình nghĩa tâm giao
Nhịn ăn nhịn ngủ đãi kẻ nghèo khó
Nhịn mua nhịn sắm dành người sa cơ.

Nam mô lòng nguyện sở cầu
Chứng cho bá tánh muôn sầu tiêu tan.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.