Chiến thắng chính mình.

Cuộc chiến đấu chống lại chính bản thân mình là cuộc chiến đấu khó khăn nhất, triệt để nhất, lâu dài nhất mà chúng ta chỉ có thể thực sự chiến thắng chính mình khi đã chiến thắng được những thói hư tật xấu ẩn tàng bấy lâu nay chưa có dịp bộc phát.

Ngay khi phần trí tuệ đã đứng về phía con người chân thật thì phải nhanh chóng dùng thanh gươm trí tuệ đó chặt đứt mọi luận điệu của phần người gian ác kia. Kẻ chiến thắng chính mình sẽ không phải đổ một giọt máu khi chiến thắng người khác, bởi vì như một lẽ tự nhiên, thiên hạ luôn luôn quy phục những kẻ mạnh nhất. Và kẻ nào thắng được chính mình, đó là kẻ mạnh nhất trong thiên hạ.

Nếu nó chơi chiêu thì mình phải chơi chiêu cao hơn một chước, nếu nó giả vờ đầu hàng thì mình phải cho nó đầu hàng nhưng mình sẽ âm thầm chặt đứt mọi sự tráo trở trong từng hành vi của nó, nếu nó dùng trí xảo để xoay ta theo nó, ta cũng phải dùng trí xảo để xoay nó theo ta, nếu nó đói hãy cho nó ăn nhưng giảm dần qua từng ngày một, nếu nó no hãy tranh thủ trói nó lại và làm cho nó tan biến như hạt bụi.

Hãy luôn nhớ là gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó, và rằng không thể có điều gì là tuyệt đối. Cứng quá thì gãy, căng quá thì đứt, cực lạc sinh bi, càng chỉ trích sẽ nhận phải càng nhiều chống đối, phải mềm mỏng mà uốn nó theo mình như hình thế cây mai cong mình dưới sức ghì của những dây thép.

Thời thanh niên sôi nổi.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.