Dũng khí người cầm cờ.

Ai đó đã từng nói: “Dũng khí người cầm cờ phải là thứ dũng khí đủ sức chịu đựng những trở ngại lâu dài cho đến khi gặp phải một vấn đề thật sự đòi hỏi ở bản thân một dũng khí lớn lao hơn”.

Người cầm cờ tiên phong phải hội đủ ba yếu tố: Nhân, Trí và Dũng. Theo tôi, trong ba phẩm chất này thì Dũng là quan trọng hơn cả. Bởi vì nếu thiếu Dũng thì ta không thể vượt qua lằn ranh đi trước mọi người, không dám cầm gươm phạt lối, không đủ sức làm những việc mà mọi người ai cũng sợ (mặc dù họ có Nhân, có Trí đấy).

Do đó, đức Dũng là quan trọng hàng đầu đối với kẻ nào muốn mở lối đi đầu (và có thể gục ngã ngay trên những chặng đường đầu tiên của lối đi đó). Trong tình trạng áp lực và khẩn cấp, sự xuất hiện Dũng khí sẽ là lối thoát cho những trở ngại tưởng chừng phải chịu đựng lâu dài.

Nếu có phải đâm đầu vào đá thì phải chọn cách nào làm cho đá bị vỡ nhiều nhất thì chọn. Ta phải đủ dũng khí để vượt qua cái sự sợ hãi thường tình chế ngự thường trực trong con tim và lý trí của mình để làm một điều có ích cho tập thể.

Mưa lâu thấm đất, mưa phùn ướt mặt, mưa dầm thối cây, nước chảy thì đá mòn, sóng đập thì đê vỡ.

Vững bước niềm tin.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.