Cảm ơn vô thường

Cảm ơn vô thường

Nhờ vô thường ta đã lớn khôn thành người có niềm tin trong cuộc sống. Nhờ vô thường ta đã có thêm hy vọng đổi thay thói hư tật xấu. Nhờ vô thường ta chuyển hóa những khổ đau hướng đến hạnh phúc cho nhau. Nhờ có vô thường kẻ ác thành hiền, người điên hóa tỉnh, kẻ bệnh được lành, ngu sanh trí tuệ, vạn vật luôn luôn sinh trưởng tiến lên.

Không có vô thường đời sẽ ra sao? Khi trẻ không lớn, mây chẳng thể bay, hoa không thể nở, chim chẳng hót ca, trái đất này là một bãi tha ma. Cám ơn vô thường giúp cho thân này từng ngày lớn lên. Cám ơn vô thường giúp cho tâm này từng ngày sáng thêm. Cám ơn vô thường giúp cho con người chuyển mê khai ngộ. Cám ơn vô thường giúp ta quay về bến đỗ bình yên. Cám ơn vô thường, cám ơn vô thường chuyển biến đời ta ngày một khôn lớn tốt đẹp thăng hoa.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.