Thế là ta yêu nhau…

Vì ta đang lênh đênh, nên giữ nhau thật chặt, em nhé…

Yên Bình.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.