Điều ước giản đơn.

Tình yêu nhiều lúc chỉ là trao niềm tin của mình cho người khác mà không cần nghĩ suy. (Khuyết danh)

Điều ước giản đơn.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.