Khuất kỷ cầu thân.

Hơn thua nhau làm gì những lời đầu môi chót lưỡi
Vì sự nghiệp mai sau ta hãy làm thinh để trọn vẹn vai trò.

Đấng nam nhi

Quyết không quỳ gối trước những nhọc nhằn
Quyết không gục ngã trước những khó khăn
Đôi lúc phải hét lên, đôi lúc phải thét lên cho lòng vững tin hơn.

Có lẽ sẽ chết một ngày thật gần
Nhưng ta sẽ chết xứng danh đàn ông
Lúc đó phải hét lên, lúc đó phải thét lên ta là đấng nam nhi.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.