Bay lên!

Bay lên nòi giống Tiên Rồng

Kìa rộn ràng mùa xuân đang tới, khắp non sông tưng bừng câu ca.
Chào quê hương vào trong năm mới với tương lai sáng rực muôn hoa.
Chào mùa xuân mùa xuân đang tới, mang ước mơ trong ta ngàn đời.
Kìa non sông rực rỡ trăm hoa, Việt Nam – tổ quốc ta.
Bay lên đi lên đi nòi giống tiên rồng, nào bay lên bay lên con cháu Lạc Hồng, mang theo trong tim dòng máu anh hùng, dựng xây tổ quốc của ta.
Bay lên đi lên đi nòi giống tiên rồng, nào bay lên bay lên con cháu Lạc Hồng, mang theo trong tim dòng máu anh hùng,dựng xây non sông Việt Nam.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.