Sống như cây cao.

Sống ở trên đời khó xiết bao
Đứng thẳng ngẩng cao không dễ dàng
Bảo vệ điều ngay nào đơn giản
Nói điều đúng đắn thật khó thay.

Rõ như trăng cao đêm tỏa sáng
Rõ như ngọn nến lấp lánh vàng
Lầm lũi từng bước về phía trước
Ngoài kia ắt hẳn nhiều tiếng cười…

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.