Điểm bùng phát.

Ngày nào gọi dạ bảo vâng
Bây giờ không chịu dạ vâng nữa rồi
Ngày nào giữ kỹ giáo điều
Bây giờ bức xúc càng nhiều đớn đau.

Thôi nay sức bật đủ đầy
Tâm tư cũng có tầm nhìn cũng thông
Ráng làm một việc có công
Để không hổ thẹn là người học cao.

Bão nổi lên rồi – Trọng Tấn.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.