Giấc mộng thứ sáu.

Tôi tình cờ đọc được câu chuyện sau:


A Nan nói về giấc mộng thứ sáu:
– Bạch Thế Tôn! Con thấy voi lớn bỏ rơi voi con, sư tử là chúa loài thú chết, hoa thơm rơi trên đầu, cầm thú kinh sợ bỏ chạy, chẳng bao lâu trong thân sư tử sinh trùng bọ, trở lại cắn rỉa thịt sư tử.
Phật chỉ còn biết lắc đầu, nói:
Voi lớn bỏ voi con, đó là báo hiệu các vị trưởng lão đời sau tự lo lợi riêng, không nâng đỡ lớp thanh niên hậu bối! Trùng trong thân sư tử ăn thịt sư tử, đó là ám chỉ không phải ngoại đạo phá hoại Phật Pháp, mà chính là hàng đệ tử xuất gia tại gia tự phá hoại giáo pháp của ta.

Những gì đã nói từ trước nay đang diễn ra trước mắt, đau đớn thay hoàn cảnh hiện tại…

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.