3 chữ mầu nhiệm.

Theo tôi nghĩ (thì) = tôi nghĩ bằng trí óc của tôi thì vấn đề sẽ là/ nên là như vầy…

Theo tôi thấy (thì) = tôi thấy bằng đôi mắt của tôi thì vấn đề đúng/sai như vầy…

Theo tôi biết (thì) = tôi nghe bằng đôi tai của tôi thì vấn đề đó đã xảy ra/ đang xảy ra như vầy…

Phàm ai biết dùng 3 từ mầu nhiệm này đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, đúng người thì hạnh phúc sẽ đến, bớt mọi khổ đau, tĩnh tại trong tâm hồn, thoát khỏi u mê tà kiến.

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Nhún nhường một chút có sao
Trời yên biển lặng an vui lòng người.

Em còn nhớ hay em đã quên.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.