Chung sống hòa bình

Dưới đây là Năm nguyên tắc chung sống hòa bình do Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và Cộng hoà Ấn Độ đưa ra ngày 29.04.1954 đặt cơ sở cho quan hệ giữa hai nước:

+ Tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của nhau

+ Không tấn công nhau

+ Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

+ Bình đẳng và hai bên cùng có lợi

+ Chung sống hoà bình

Nhiều nước coi đây là nguyên tắc giữa các quốc gia trong quan hệ quốc tế.

Như vậy, nếu một nước không muốn chung sống hòa bình thì tất nhiên sẽ không còn hòa bình. Cái nước muốn hòa bình thì buộc phải làm cái gì đó để lập lại sự hòa bình chứ không thể nào đứng nhìn chuyện bất bình hoài được.

Lúc nào cũng phải sẵn sàng – Văn ôn võ luyện chờ ngày khởi binh.

Quang Trung – Nguyễn Huệ

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.