Được ủng hộ.

Nhà triết học vĩ đại Socrates (470-399 B.C.) đã từng nói thế này:

Employ your time in improving yourself by other men’s writings so that you shall come easily by what others have labored hard for.

Như vậy trong thời gian thất nghiệp này, tôi hoàn toàn có cơ hội đạt được đẳng cấp thông qua việc đọc sách ở lĩnh vực mà tôi đang gõ cửa.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.