Có thể ngày mai…

Có thể ngày mai tôi chẳng còn
Không nhiều minh mẫn để suy tư
Vơi dần sức khỏe cho lao động
Và mất luôn đi trái tim hồng

Có thể ngày mai tôi mỏi mòn
Hao gầy tuổi trẻ bởi phong ba
Im hơi lặng tiếng đời ẩn dật
Để rồi tan biến chẳng ai buồn

Có thể ngày mai đã đến rồi
Ngày đó tôi sẽ phải ra đi
Còn lại dấu vết miền ký ức
Có mấy ai hay những đêm dài

Có thể hôm nay chẳng còn gì
Vì tôi tồn tại ở tương lai
Say men chiến thắng trong thất bại
Và nắng sớm mai một bước dài.

When the mountains fall – Stratovarius

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.