Bất chợt

Ngày xưa tình yêu trong sáng, đẹp vì đơn giản
Thế mà thời cuộc đã làm suy nghĩ hết giản đơn…

Chiếc khăn gió ấm

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.