Miền đất hứa

Lại lần nữa, ta tìm về đất hứa
Quyết kì này, phải nên chuyện mới yên
Xuyên xa lộ ta một mình một ngựa
Hứa hẹn nhiều xem làm được bao nhiêu…

Buộc kín miệng thì việc nhỏ không lộ
Âm thầm nuôi thì từ bé hoá to
Sức ta vậy nên đời cho bận rộn
Bớt ngông cuồng mà nghĩ chuyện viển vông…

Thôi nay cũng đã an bài
Ta nên dừng bước dựng nhà tại đây
Một mình giữa chốn hoang tàn
Tay không lập nghiệp thì ra như vầy…

Tiểu đoàn 307

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.