Duyên trong dòng đời.

Đời này có lắm cái duyên
Duyên lành thì hiếm, duyên hung thì nhiều
Có duyên chưa chắc nên thuyền
Chuyền qua đẩy lại hợp lòng mới yên.

Chẳng hay đã bến đỗ đầu
Hay là điểm đến vô thường rồi đi?
Chẳng hay duyên nợ an bài
Hay còn xào xáo dòng đời dở dang?

Chẳng nên nghĩ ngợi cho nhiều
Giờ giao nhiệm vụ, hoàn thành rồi thôi
Có tiền có tiếng có tên
Có nhà có cửa, có người đón đưa.

Có cô gái nhỏ hôm nào
Khi xưa làm dáng, giờ cười làm duyên
Tưởng ta đã đạt chân truyền
Hết còn là chú lính quèn mộng cao…

Biết đâu cá chép gặp thời
Ngư ông đắc lợi, hai nhà đều vui.

Scarborough Fair

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.