In rain

Ta như con cá nằm bờ
Ta như con ếch học đòi thoát ao
Ta như con nhạn bay cao
Ta như đứa trẻ hao hao người già…

Spanish Romance

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.