Ngày mới.

Quá khứ bỏ qua – Ngồi lại hiện tại – Hướng đến tương lai.

If we hold on together – Diana Ross

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.