Biết thân biết phận.

Tổ chức phân công làm gì thì dẫu thịt nát óc lầy cũng phải ráng làm cho tròn nhiệm vụ được giao. Chủ sai đánh đâu thì phải đánh đó, không được lùi bước, không được làm nhục đến chủ. Dù xuất thân từ mái nhà tranh, nhưng khi nai nịt ra chiến trường thì phải cầm trường kiếm mà hiên ngang đấu với tướng địch.

Đã đầu quân cho một người chủ tốt thì phải trung thành đến cùng, không bỏ chủ giữa đường mà đầu quân cho quân địch. Kẻ làm tướng mà có khí phách như vậy thì dù có sảy chân rơi vào tay giặc cũng được đối xử trọng thị chứ không như phường tiểu nhân gió chiều nào phây phẩy theo chiều đó.

Kẻ nào biết thân biết phận thì dầu cảnh hàn vi khổ cực cũng sẽ chóng qua nhanh. Kẻ nào không biết thân biết phận thì dầu cơm vàng áo ngọc thì cũng sẽ chóng biến mất. Phải luôn kiểm tra xem vị trí hiện tại là một con chốt trong bàn cờ chiến lược hay là một con hậu ngờ nghệch chẳng biết thức thời là gì.

Đã đi làm là phải tránh đầu môi chót lưỡi. Đã hợp tác kinh doanh thì phải xuất phát từ cái Tâm hướng đến nhơn loại. Phải đặt lợi ích lên trên lợi nhuận. Kẻ nào làm được như vậy thì mới đủ sức tụ nghĩa anh hùng, làm nên đại sự.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.