Thân phận lính đánh thuê

Đời lính đánh thuê khổ nhiều thứ: chiến đấu không vì chính nghĩa mà vì miếng cơm manh áo; biết chủ nguy nhưng không được dự mưu can ngăn chủ; không được linh động tác chiến theo tình hình thực tế mà chịu chi phối của kẻ cầm quân; bị quăng ra chiến trường như con tốt thí để thăm dò sức lực quân địch; khi chiến thắng thì bị gạt ra bên rìa như những kẻ ăn theo; lúc thất bại thì bị chỉ trích thậm tệ do yếu kém này kia; khi không có việc thì phải ngồi chờ đợi mỏi mòn; không được tự quyết định tương lai của chính bản thân mình; khi thành công phi vụ thì có khi không được thưởng tiền mà bị bịt đầu mối…

Ta là lính đánh thuê thì ta phải biết chấp nhận để vượt qua. Mưu cơ đồ nào ngày một ngày hai mà thành. Có khi mất cả cuộc đời, mà khi thất bại phải về tay không.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.