Phất cờ tụ nghĩa

Ngày giờ đã điểm
Hào kiệt bốn phương
Tụ nghĩa anh hùng
Chấn hưng đất nước.

Cơ hội này ngàn năm mới có một
Quyết chí mình sắp đặt lại giang san.

Kẻ nam nhi đứng hai chân trên đất
Ngửa mặt nhìn trời mà không thẹn với lương tâm.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.