Kẻ sĩ

Kẻ ở thế làm ác được mà không làm thì ấy là kẻ sĩ.
Kẻ có sức khoẻ, mưu lược, của cải mà bỏ hết tất cả để cống hiến cho nhân loại, ấy là kẻ sĩ.
Kẻ có thể trở thành ông hoàng, bà chúa nhưng quyết đi trên đôi chân của mình, ấy cũng là kẻ sĩ.

Là người biết sĩ diện chưa đủ gọi là kẻ sĩ. Phải là người vượt qua cái sĩ diện thường tình đó mà làm những việc vì thiên hạ, ấy mới là kẻ sĩ đứng đầu thiên hạ.

Là kẻ sĩ mà không có kiểu cách, mà không ra vẻ trịch thượng, lại hết sức gần gũi với kẻ dưới mình, thì sự nghiệp không những vinh hiển mà kẻ đó có thể thu phục được biết bao anh hùng dưới trướng của mình.

Âu cũng là cây mọc chỗ tối nhưng ngọn luôn hướng về phía mặt trời. Thà chết khô giữa sa mạc còn hơn chết rục trong hang tối.

Cuộc đời có nhiều chặng – Chớ coi khinh chặng nào.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.