Lời đất nước gọi ta.

Lời đất nước gọi ta – FM

Dù dốc núi vực sâu đạn bom hay khói lửa
Dù nắng cháy thịt da dù mưa hay giông tố
Truyền thống bốn ngàn năm giục tiếp bước bàn chân
Bầu máu nóng trào dâng.

Điệp khúc:
Đi ta đi theo bước chân của ông cha
Dựng xây quê hương non nước tươi đẹp ngàn hoa
Là lời đất nước gọi ta, là lời đất nước gọi ta.

Một ý chí sục sôi một trái tim cháy bỏng
Một đất nước tự do một quê hương yêu dấu
Nào tiếp bước Đoàn ta
Vì đất nước ngàn hoa
Cùng thế giới hòa ca.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.