Đến sau.

Em ở đó, chờ ngày anh thành tựu
Lúc quay về, một nhạc sĩ tài hoa
Lời đã hứa, mỗi chữ nặng ngàn lượng
Tuy đến sau, anh biết phải làm gì.

Đến sau – Ưng Hoàng Phúc

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.