Thinking man.

Suy nghĩ về ngày mai
Ta sẽ đi hướng nào
Vì mọi đường đều dẫn
Đến một điểm mà thôi.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.