Đất cắm dùi.

Đất cắm dùi là gì?

1/ Là nơi để ta dụng võ, thực thi kế sách lâu dài.

2/ Là nơi để ta lập nghiệp, xây nên cơ đồ to lớn.

3/ Là nơi chào đón và trân trọng giá trị của ta.

Làm sao để có đất cắm dùi?

1/ Đừng mộng tưởng, hạt ngọc trai chỉ kết tinh từ hạt cát. Hãy đến với họ trong tư thế một hạt cát nhỏ. Sau nhiều năm, hạt giống trở thành cây.

2/ Đừng xa vời, hãy là một kẻ đầu tắp mặt tối chăm lo cho sự nghiệp của kẻ khác. Thà làm đầy tớ kẻ có tâm còn hơn làm tay sai cho đám nguỵ quân tử.

3/ Đừng ngây thơ, kẻ có vàng không bao giờ khoe mẽ. Gặp nhau trò chuyện đôi câu, chớ đem gan ruột móc đầu lôi ra. Tuy vậy, ta có thể hé một phần tâm huyết của mình để dò lòng người sâu hiểm.

Với thời gian, kẻ có chí sẽ thành công. (Khuyết danh)

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.