Thất bại.

Thất bại = thất + bại = không + thua = Không thua.

Hạt giống tốt đưa cho kẻ kém tài thì mọc không tốt. Hạt giống xấu đưa cho kẻ nào cũng mọc không tốt. Chỉ có hạt giống tốt trong tay kẻ có tài, có đức thì mới mọc tốt được.

Thuật dùng người sâu xa ở chỗ không chỉ đi từ “Chỉ dùng toàn người dốt” mà còn “Biết dùng những người giỏi”. Khiển được kẻ có chí lớn và làm cho những kẻ đó phục mình, trung thành với mình, như thế mới thực là bậc quân vương hiếm có trên đời.

Ta buồn 1 buổi tối để sáng mai gói ghém hành lý đi theo chí lớn của mình.

Tuổi trẻ phải có lý tưởng, phải can đảm đối mặt với thử thách và tin vào những gì trái tim mình thao thức, mách bảo.

“Tôi đã đi bằng chân của chính mình” – tôi sẽ nói trong một ngày không xa.

Tốt hơn là mạo hiểm làm một việc lớn, nâng cốc chúc mừng đại thắng cho dù có khi sai lầm hoặc chịu mất mát thương đau. Còn hơn là đứng vào hàng ngũ những con chiên, chất phác, giản đơn, những con người ít biết đến niềm vui lẫn nỗi đau. Bởi vì họ sống trong miền sáng tối, nơi chẳng hề có thành công và thất bại. (Roosevelt)

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.