Đi làm.

Tại sao có một số người đạt thành công dễ dàng hơn những người khác?

Điều gì làm cho họ trở nên khác biệt? Bí mật nằm ở chỗ phương pháp phân chia thứ tự ưu tiên công việc (priority) và có chiến lược giải quyết vấn đề (strategy) theo một cách tiếp cận khôn ngoan (perspective).

Nào, ta hãy cùng tìm hiểu qua mô hình sau (click on picture to zoom out).

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.