Simple.

Sức mạnh không phải dông dài

Sức mạnh không phải hoa hè hoa lang

Sức mạnh không phải cao siêu

Sức mạnh không phải mênh mông cõi lòng

Sức mạnh không có lòng vòng

Sức mạnh không có lúc này lúc kia

Sức mạnh vào thẳng vấn đề

Sức mạnh đơn giản chỉ là 1 câu

Sức mạnh nằm ẩn trong ta

Sức mạnh bộc phát khi ta luyện mình

Sức mạnh cháy bỏng trong người

Sức mạnh thiêu đốt những dòng hoài nghi

Sức mạnh toả sáng kim cương

Sức mạnh xuất phát từ tâm mỗi người

Sức mạnh giản dị đậm đà

Sức mạnh lớn nhất chính là tình yêu.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.