Nhờ gió đưa thư.

Tri ngộ
Con thuyền nhỏ thong dong giữa biển cả
Tìm bến đỗ trăm năm để yên lòng
Nắng buổi chiều biết nhiều điều lắm đấy
Chỉ sợ người không phát hiện ra thôi.

Tri âm
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên kỳ ngộ bất tương phùng
Môn đăng hộ đối dò chí hướng
Tâm thiện tính lành ta kết thân.

Tri kỉ
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân
Mỹ nhân dễ phục chí anh hùng
Sống ở trên đời đầy biến động
Tình trường sóng gió hơn thương trường.

Tri tâm
Khá khen bản lĩnh đàn bà
Có thì nói tránh, không thì nói đùa
Giữ ý như giữ thành trì
Để giặc vào lọt, còn chi là thành.

Tri diện
Nhìn người ta phải nhìn vào mắt
Mắt có trong sáng, tính người mới ngay
Mỹ nhân ta liếc nhìn sắc diện
Sắc thắm hồng thì lòng dạ đoan trang.

Tri cốt
Gặp nhau chỉ nói có vài lời
Dáng người thái độ gài vào nhau
Hỏi thăm vài điểm dò suy nghĩ
Biết được người ấy thực là đây.

Cửa khoá then cài.
Gửi cô em gái tháng mười
Gặp em kỉ niệm vui buồn trào dâng
Có khi cũng tại số trời
Long đong lận đận tháng ngày đã qua.

Thế nên chỉ mượn thơ này
Gửi đi thông điệp tìm dây tơ hồng
Có duyên chưa đủ em à
Mình không mắc nợ khó đi chung đường.

Giờ anh có chí trong lòng
Anh cần người hiểu đỡ đần hậu phương
Để sức trai trẻ dấn thân
Ăn sóng nói gió đứng ngay mũi thuyền.

Anh giờ không thể nói nhiều
Anh giờ giữ ý để dành mai sau
Anh giờ không thể đại ngôn
Anh cũng không thể dùng câu mỹ miều.

Anh giờ chỉ có tấm lòng
Anh giờ chỉ có tấm thân ngàn vàng
Anh giờ chưa có tấc vàng
Anh giờ cũng chẳng có gì chứng minh.

Thế nên sắp xếp gặp em
Nói vài lời nhỏ buông câu thả mồi
Nếu em yêu chí anh hùng
Sức trai chẳng lẽ mua nhà không xong?

Còn em yêu trí gian hùng
Thôi anh xin phép, tìm vàng nơi kia
Lỡ em yêu mến tài này
Em nên cân nhắc khi anh lỡ thời.

Em yêu được lúc anh nghèo
Đến khi giàu có, anh luôn một lòng
Em yêu lúc anh gặp thời
Lỡ anh thất thế, em rời anh sao?

Thế nên mới phải chọn người
Dò tâm kiểm tính, tinh vi tiếng cười
Đấu gươm với kẻ gian hùng
Đôi khi lại dễ hơn là dò em.

Thế nên chẳng biết ra sao
Thôi anh post đại lên tung hoả mù.
Chúc em sức khoẻ kiên cường
Tránh vào ma đạo, nghe lời anh nghen

Chúc em sáng trí tâm lành
Khi ngày giờ đến, anh đề cập ngay.
Thôi khuya cũng đủ tâm tình
Tối nay giấc mộng dài dòng rối ren.

Way back into love – Haley Bennett ft. Hugh Grant

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.