Secret

Muốn thắng người, ta phải thắng được chính ta.

Muốn thắng chính ta, ta phải thắng được Tâm Ma trong ta.

Muốn thắng được Tâm Ma trong ta, ta phải nhận diện được Tâm Ma và xa lánh (nền tảng).

Muốn nhận diện được Tâm Ma và xa lánh, ta phải gầy dựng Tâm Phật trong tâm ta (cốt lõi của nền tảng).

Muốn gầy dựng Tâm Phật trong tâm ta, phải gầy dựng mỗi ngày, từng chút một (nguyên tắc xây dựng).

Như vậy, mỗi khi bước lên hay bước xuống một nấc thang, ta phải thành tâm niệm Phật trong tâm của mình (bí quyết xây dựng).

Lời niệm Phật vi diệu, chỉ 6 từ mà bao quát vạn vật, xuyên suốt không gian-thời gian, thấu đáo ngọn nguồn (sức mạnh của bí quyết).

Kẻ không niệm Phật sẽ bị Ngũ Tướng của Tâm Ma khuynh đảo gồm: Tham lam (điều gì cũng muốn thâu tóm, lại còn) Chủ quan (dẫn đến) Khinh địch (vì thua địch nên) Nóng giận (quyết đánh trả một cách) Vội vàng (cuối cùng tan nát cả cuộc đời).

Người chí tâm niệm Phật sẽ chiêu mộ được Ngũ Tướng của Tâm Phật để xây dựng cơ đồ gồm: Chừng mực (thấy được điểm nguy mà dừng nên) Thận trọng (thực hiện mọi việc một cách) Bình tĩnh (thể hiện qua thái độ) Khiêm nhường (và một tri thức) Sâu sắc (nên cơ nghiệp xây nên vững tại gốc mà bền theo thời gian).

Tôi không dùng đại ngôn, xin xem xét cuộc đời tôi như một bằng chứng sống.

Thời kì mạt pháp (nhiễu nhương, loạn lạc, âm trì, bi kịch), ngoại cảnh loạn thì tâm phải giữ cho yên.

Chúc khách bộ hành đặt bước chân đầu tiên để thực hiện hành trình vạn dặm.

Ai bước nhẹ nhàng thì sẽ đi được xa.

Viết ngày 5 tháng 3 năm 2011 (đã đến thời điểm mặt trời mọc).

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: