Mở ra

Mở ra cánh cửa cuộc đời

Vừng ơi hãy mở cho người như ta

Ta là Alibaba

40 tên cướp đang truy sát kìa.

Sức ta vốn chẳng mạnh gì

Nhưng ta tin tưởng vào tài trí ta

Xác này cũng chẳng siêu nhân

Thân này cũng chẳng là thân bạc vàng.

Cái đầu cũng chẳng siêu quần

Nhưng mà con mắt chất đầy yêu thương

Ta yêu tất cả mọi người

Ta yêu không phải lấy lòng người đâu.

Ta yêu chỉ bởi ta buồn

Sao còn người khổ, người nghèo ngoài kia

Sao còn những kẻ anh hùng

Mà dây xích nặng gông cùm khắp thân.

Ta buồn chỉ bởi ta đau

Khi thân ta vậy mà không cứu người

Làm sao mà cứu được người

Nếu mà ta kém, ta bèo, ta ngu?

Thế nên mới phải chuyển mưu

Tầm sư học đạo để tìm ra chiêu

Có chiêu cộng với đức năng

Ta lên tiếng nói là xoay cuộc đời.

Chúc cho những kẻ anh hùng

Ngày đêm mài dũa đạo đời tinh thông

Ngày mình gặp mặt đến rồi

Tay ta nâng cốc đón chào quý nhân.

——————

Nhìn màn hình thấy những dòng chữ nhỏ

Viết gì mà vĩ đại quá đi thôi.

Thôi trở lại bàn ngay việc đại sự

Ngay bây giờ không phải là xa xôi

Nay gấp rút chỉ còn 6 tiếng nữa

Giờ khởi binh đã điểm 3 hồi dài.

Tiếng chuông trầm lặng khuyên răn mọi người mau tỉnh giác

Hồi trống vang rền thúc giục tăng chúng gắng công phu

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.