Cố gắng từng ngày.

Có nhiều lúc ta phải tập trung vào xây dựng cơ sở vật chất, đòi hỏi phải tiêu tốn nhiều trí lực, thời gian và vật chất. Ta rất nản. Nhưng dừng lại một chút để so sánh phần thưởng của sự đầu tư này, thì quả thật chẳng uổng phí tí nào.

Học kỹ thuật: đào tạo 5 năm để dùng cho 55 năm hoặc hơn.

Tìm bạn đời: yêu nhau 5 năm để làm bạn của nhau suốt thời gian còn lại.

Học ngoại ngữ: ôn luyện 5 tháng để dùng cho 55 năm hoặc hơn.

Tìm cộng sự: va chạm trong 5 tháng để biết ai có thể hợp tác được lâu dài, ai chỉ nên là bèo dạt mây trôi vì đạo (con đường đi) bất đồng (khác nhau).

Học giao tiếp, ứng xử, tác phong, đạo đức: thực hành trong 5 tuần để trở thành người cư xử chừng mực, đúng đắn trong suốt đời.

Học sáng tạo, kinh tế, lịch sử, nhạc, hoạ…: cũng chỉ khoảng vài tháng là đủ xài cho nhu cầu bản thân.

Vấn đề là phải biết cách phân bổ, rãi đều thời gian cho các môn học trên. Biết phân biệt cái nào nên học trước, cái nào nên học sau, cái nào là trọng tâm, cái nào là trang trí.

There’s no shortcut to success. You only bypass or go through challenges to attain success.

Vấn đề là, sau bao nhiêu cố gắng, chúng ta mong đạt được 1 núi tiền hay 1 gia đình hạnh phúc để cống hiến tiếp cho xã hội qua những đứa con giỏi giang? Phụ nữ, những người đặt công việc – sự thăng tiến lên trên gia đình, chỉ có thể phát huy sự giỏi giang của chính mình trong 1 đời chứ không truyền sự giỏi giang đó qua các thế hệ tiếp theo. Chị em ta nên tính cho kỹ kẻo hối không kịp.

https://8516390471624674015-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tanduc307/hello/LovethemefromRomeoandJuliet.mp3?attachauth=ANoY7co81VZv5A-o4Am-thToY86P-tHBbF_OWfDMe9YbYfmLL0aXGr6G9gOjY-DA1erHyGWfvIKg8Kx3URc_W_7o_fChYxvnNSoeBFDI9B2lR-QNG8ZkZ__ctMF-nemMvqijcKr1Gtk8wzmqh3Bj5GcyZTr_cQPzrefbyFwsyh8bdR7e53j4rmHF5hHky5MxJZalNzNuOGR9hM4KcUsWQDGgl82eWcRHp3BsW7XRwt_FV0BJdzgkx3I%3D&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.