Xoá bài làm lại.

Qua Tết, đúng như dự đoán. Mọi người đều tăng tốc. Ta chẳng lẽ ở ngoài cuộc chơi?

Thêm 2 tuần nữa, phải xong việc này. Phải tham gia để biết thế nào là xã hội.

Bạn của tôi, kẻ tâm giao. Mỗi đứa một ngã, tụ rồi tan để hình thành cái mới.

Qua chương mới, cuộc đời phơi phới. Vô duyên không tương phùng, hoài công vô ích, ép uổng cũng bằng thừa. Cái gì đến sẽ tự đến, có khi ta không ý thức được. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.

Tình yêu, giờ không dễ tượng hình. Nhiều rào cản vô hình (và vô bổ) ngăn cách. Trong cuộc, hiểu sâu.

Gửi đến khách lạ, lời khuyên chân tình. Ai có nên giữ, mất rồi là không thể lấy lại.

Trai tư cách, không dễ tìm. Gái đảm đang, thật khó kiếm.

Vật chất, xét tận cùng là thứ làm cho ta thấy hạnh phúc.

Cân đong nặng nhẹ, mà đối xử với nhau (người yêu, bạn bè) cho có hậu.

Thời tuổi trẻ qua nhanh. Nước cờ lùi (để tiến) thường là mấu chốt quyết định đẳng cấp giữa người với người. Cần lưu ý.

Kẻ ngông cuồng, bạo phát, bạo tàn. Đánh nước cờ khôn khéo đã tự cho là khôn khéo. Không đáng bàn.

Trong đua xe, chỉ ở những bước ngoặt, mới là cơ hội để vượt đối thủ. Phải chuẩn bị cho thời điểm đó thật tốt ngay từ bây giờ.

Trường đồ tri mã lực, sự cửu thức nhân tâm là vậy. Ngựa khoẻ cốt không ở chạy nhanh mà là chạy lâu. Xét tâm người không chỉ xét ở cảnh khốn mà phải xét ở cảnh giàu. Nhiều kẻ lúc khốn thì tình thân như mật, nhưng khi giàu thì dị tâm sinh lòng. Phải đề phòng.

Nói được không làm được, là vì nói dở. Nói đến đâu, làm đến đó, vì nói đúng bài, theo bài mà làm lẽ nào không ra? Không tin ở mình điều mình tin, còn tin ở ai, còn đòi ai tin?

Xã hội cần nhất là kẻ nói được (tư tưởng thông suốt), làm được (kết quả rõ ràng). Kẻ làm được mà không nói được dễ bị cướp công, bắt nạt, thường là bọn đầy tớ. Kẻ nói được mà làm không được là bọn ba hoa, võ mồm, thường là phường nịnh bợ.

Việc thiện dù nhỏ mấy cũng phải làm vì phước chưa đến (rồi sẽ đến), mà họa đã lánh xa. Việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh làm vì họa chưa đến (rồi sẽ đến), mà phước đã lánh xa. Nên chú ý, cân nhắc khi sắp xếp ván bài mới.

Nên bắt đầu khi nào? Tốt nhất, là hôm nay sắp đặt cho ngày mai thực hiện.

Nên bắt đầu từ đâu? Tốt nhất, ở nấc thang gần nhất trong tầm tay của mình. Bắt đầu từ đâu thường được qui định bởi nơi mình muốn đến.

Nên bắt đầu như thế nào? Tốt nhất, hãy thực hiện bằng tất cả năng lực của bản thân (khả năng là ngòi nổ cho tiềm năng). Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên.

Kẻ sĩ trong thiên hạ, chỉ hơn nhau chữ Tín. Anh hùng trong trời đất, khác biệt bởi chữ Nhẫn. Càng lăn lộn, càng thấy ông bà mình đúc kết không bao giờ sai, lại dễ nhớ.

Đường lớn kẹt xe nên lụi hẻm. Đi hẻm là để thoát kẹt xe.

Ta sẽ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác. Thời gian và ý chí là nguyên nhân giải thích kẻ này, người kia là người như thế nào? Tính cho kĩ, mất (thời gian) là không hối lại được.

Những dặn dò, tôi cũng đã nói hết. Mỉm cười nhìn bạn, tôi biết sự tàn nhẫn của thời gian. Những gì đã qua, cho vào quá khứ. Những gì sắp đến, mở rộng lòng ra.

Chúc không ai đang đánh cờ mà phải đập bàn xoá bài làm lại vì những nước đi dại dột trong quá khứ. Chúc hết tất cả mọi người đến được nơi cần đến. See you.

https://8516390471624674015-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tanduc307/hello/Puff%28TheMagicDragon%29_Lulennium.mp3?attachauth=ANoY7cpivOMV4RHnwzDcynQhPYfzsRvhIYm3ZIcQsWdVmbZNXLwFqc75hnhyM27sE1sbQPgR3eLUFS17jQw4ddNZKMaZUYRkkZAaKT7Ugtxda1Op7pHDodUc2SdmHfa2QiKr1MnM3vFJjIZXaJR9fbq9yfveVT6NgMxRhvkOwhj-QScmRNsN3ppRptN1fvuOr26-vThxA39uN82ehaN_wy4VlZOyFYnKzhqF6D4vIRqQ_uZ058cikKs%3D&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.