Hộp đen

Nguyên tắc 1: “Không mở ra trong bất kì tình huống nào khi hộp đen đang hoạt động”.

Nguyên tắc 2: “Chỉ tác động lên hộp đen ở các bộ phận lồi ra bên ngoài bằng cách thay đổi mức độ nạp liệu đầu vào”.

Nguyên tắc 3: “Đoán hoạt động của hộp đen dựa trên kết quả đầu ra, không mổ xẻ, không phán xét. Thời gian làm phần còn lại”.

Ví dụ minh hoạ:
+ Lên men rượu…
+ Tất cả các loại máy móc…
+ Trứng, hạt đậu, tổ kén, ADN, làm bánh plan…
+ Tình yêu
+ Làm việc nhóm
… (nhiều vô kể, nếu không nói là toàn bộ thế giới này)

Lý do:
+ Tạp nhiễm vi sinh
+ Làm chập mạch
+ Phá huỷ cấu trúc
+ Hư bột hư đường
+ Không ai thích bị áp đặt

Giả sử mở ra, trong hộp đen có gì?
+ Có. Rất phức tạp. Xem kĩ coi cấu trúc sắp xếp lộn xộn hay tinh vi.
+ Có. Rất đơn giản. Có thể là ngây thơ, có thể là già dặn.
+ Không có gì. Đơn giản vì mắt của bạn không nhìn thấy cái gì đó ở chiều khác.

Tính tự kiêu: tự cho mình đã biết được hộp đen của kẻ khác thì biết được hộp đen của những kẻ còn lại.

Tính nóng vội: khi mọi thứ đã ổn thoả, vấn đề còn lại là để yên cho hộp đen hoạt động. Có hối cũng vô ích, thường dẫn đến tan nát.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.