Qui luật cốt lõi.

Phát biểu: “Khi vẫn còn thấy có gì đó kì kì thì phải chỉnh sửa đến khi nào hết cái kì kì đó”.

Phân tích:

“Khi vẫn còn thấy” hàm ý đang nhận thấy, đang quan tâm, đang để ý, đang quan sát, đang cảm nhận.

“Có cái gì đó kì kì” hàm ý có điều gì đó không ổn, không bình thường, không bền vững, không tốt, không thuận tiện, không thoải mái, không đạt chuẩn.

“Phải chỉnh sửa đến khi nào hết cái kì kì đó” hàm ý phải ra tay để tác động, mổ xẻ, cắt bỏ, thêm vào, hoàn thiện, thay đổi để cái kì kì hiện tại trở nên không còn kì nữa.

Áp dụng:
– Phong thuỷ địa hình.
– Sắp xếp cuộc sống.
– Tổ chức quản lý.
– Học hành thi cử.
– Kinh doanh mua bán.
– Quân sự quốc phòng.

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.