Gửi cô em gái.

Gửi cô em gái bên nhà
Chờ em lâu quá giờ này mới lên
Trông em dáng cũng xinh xinh
Hỏi thăm tên họ, chọn ngày làm quen.

Má hồng thường lắm đa đoan
Em tôi giản dị, trông chừng dễ nghe
Chiều chiều hóng mát bên hè
Tóc bay đằng gió, ánh nhìn đằng mây.

Mắt nàng vẻ đẹp dịu dàng
Hồng nhan bạc phận, em nào biết chăng?
Gái đẹp thường mến trai tài
Khi tài đã kiệt, chữ tình dễ đi.

Đời người lúc có lúc không
Giờ anh kén chọn, bởi anh sợ lầm
Giả vờ ra thăm cá vàng
Hữu duyên tương ngộ, tương phùng, tương tư…

https://8516390471624674015-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/tanduc307/nhac/Thatislove-TokyoSouare.MP3?attachauth=ANoY7cp3BTzQNE3VN-L6HNKncOrr7DWtls0P0Tj2GPlhzgPzp2jyYVD7tHcmXPIpRBekO82v-QwnH5I13kqH1znVvcdIQql1yxBjhZY2TkGnFPUBXEslPPAzDjmtKFQhFdHXxsLx1BjHLtqFcrvIt3Omsn6yg2DpJ0bq4ctsTp1wV81CWRO8guaezb_yh01O3ev0IX2s3b-TFwY5v6mbId-pF16sNPMtYw%3D%3D&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.