About

Ai cũng có kỷ niệm.
Bạn cũng vậy mà tôi cũng vậy.
Nơi này được tôi trình bày như một phần ký ức của mình.
Hy vọng bạn cảm thấy thú vị qua góc nhìn cuộc sống của tôi.

Viết ngày 4 tháng 1 năm 2011.

Advertisements
Categories: Old days | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: