Nên nhìn bằng 2 đến 3 con mắt.

[1] Ma vương: là một con người vừa tinh ranh, vừa nguy hiểm.

1.1 Tinh ranh = tinh thông (rành rẽ) + ranh ma (xảo quyệt).

1.1.1 Tinh thông = biết rễ, biết ngọn; biết trong, biết ngoài + thao tác được (sờ, nắm, gắn, chuyển, chỉnh, sửa, bỏ, gọt)

1.1.2 Ranh ma = hiểu vị trí của mình, hiểu vị trí của người + chèn ép kẻ yếu + tránh né kẻ mạnh

1.2 Nguy hiểm = khó đoán + đáng gờm

1.2.1 Khó đoán = không biết phản ứng tiếp theo là gì.

1.2.2 Đáng gờm = không biết năng lực thực sự đến đâu.

[2] Nhẫn tâm: thực hiện một hành động độc ác có tính toán và cân nhắc lợi hại.

2.1 Hành động độc ác = gây hại cho người khác  về tinh thần, vật chất, thể xác.

2.2 Tính toán và cân nhắc lợi hại = có suy nghĩ rà soát 2 mặt của vấn đề + có bó đũa phải chọn cột cờ

2.2.1 Bó đũa chọn cột cờ = lựa cái tốt nhất trong những cái đang có.

[3]. Vị thế: nói đến vị trí và thanh thế của một người.

3.1 Vị trí = cấp bậc trong mối quan hệ giữa người đặt vấn đề với người đang bị (được) đặt vấn đề.

3.1.1 Đặt vấn đề = phát biểu thành lời một cách rõ ràng về mâu thuẫn chủ chốt của bài toán mà người đang bị (được) đặt vấn đề mong muốn tìm lời giải.

3.1.2 Người đang bị (được) đặt vấn đề = là người nếu ta giúp tháo gỡ vấn đề họ mắc phải thì họ trả tiền công.

3.2 Thanh thế = thanh danh của bậc lão sư + tư thế của đấng anh hùng.

3.2.1 Thanh danh của bậc lão sư = danh dự đáng được tôn trọng và kính nể.

3.2.2 Tư thế của đấng anh hùng= phong thái của một người chính danh quân tử sẵn sàng làm việc vì nghĩa lớn + sẵn sàng bỏ tất cả để giữ gìn danh dự.

[4]. Đúng bài: là qui trình nhanh nhất, hiệu quả nhất để làm tốt công việc khó nhất, phức tạp nhất.

4.1 Qui trình nhanh nhất = trình tự công việc theo thời gian để giải quyết một vấn đề trong thời hạn sớm hơn mẫu đối chứng.

4.1.1 Trình tự công việc theo thời gian = ưu tiên phát triển rễ cọc trước + củng cố, bổ sung rễ chùm sau.

4.1.2 Mẫu đối chứng = kẻ cạnh tranh, kẻ địch, đối thủ đang cùng làm công việc đó.

4.2 Qui trình hiệu quả nhất = cách tiếp cận hợp lý và khôn khéo nhất để thu được kết quả tốt nhất.

4.2.1 Cách tiếp cận hợp lý = lựa chọn phương án và hướng tấn công phù hợp với sở trường quân ta và sở đoản quân địch.

4.2.2 Cách tiếp cận khôn khéo = tránh voi chẳng xấu mặt nào + núp đằng sau cánh buồm vi vu thưởng ngoạn sông nước + đứng trên vai người khổng lồ (tuyệt đối tránh đứng trên đầu khổng tượng).

4.2.3 Kết quả tốt nhất = kết quả thu được cao nhất khi chi phí bỏ ra về tiền lực, vật lực, trí lực thấp nhất + kết quả đáp ứng được từ điểm trung bình khá đến khá + làm cái bán được (nhiều nhất) chứ không làm cái tốt nhất.

4.3 Công việc khó nhất, phức tạp nhất = vấn đề không thể giải bằng cách thông thường ghi trong sách vở, trường lớp + vấn đề bất thành văn + vấn đề không giải quyết bằng trái tim hay lý trí được + vấn đề cốt lõi thường nấp đằng sau những mâu thuẫn không-thể-giải-quyết-được trừ phi đập hết xây lại.

4.3.1 Không có ghi trong sách vở, trưởng lớp = các cách giải, phương án nêu trong lý thuyết tỏ rõ là không thích hợp để xử lý + đánh đổi quá nhiều thứ mà tổng giá trị thiệt hại lại lớn hơn kết quả đạt được.

4.3.2 Bất thành văn = không phát ngôn minh bạch, công khai + không đặt lên bàn cân để mọi người mổ xẻ + tự hiểu ngầm với nhau.

4.3.2.1 Mổ xẻ = phanh phui ruột gan, phèo phổi, tim óc của vấn đề đó ra ngoài ánh sáng + cầm lên, đặt xuống những bộ phận quan trọng cấu thành vấn đề + phê bình, phán xét và đưa ra kết luận xử lý “Bỏ hay giữ”.

4.3.2.2 Tự hiểu ngầm với nhau = nhìn mặt, nhìn ngôn ngữ cơ thể, nhìn thái độ, nhìn kết quả lựa chọn phương án mà hiểu rằng không thể làm khác hơn được.

4.3.3 Không giải quyết bằng trái tim hay lý trí được = Đòi hỏi người trên và người dưới cùng đồng lòng chấp nhận phương án (nhẫn tâm) được đưa ra.

4.3.4 Đập hết xây lại = xoá bàn làm lại + bỏ chín làm mười + thà chết không quỳ + xây cao cũng sụp + chấp nhận đau thương.

[5]. Tổng kết về quá trình xây dựng sự nghiệp của một người thành công:

5.1 Anh ta phải là người có Nhẫn (tâm) khi đang còn ở chiếu dưới.

5.2 Anh ta phải là ma vương khi nhảy từ chiếu dưới lên chiếu trên.

53 Anh ta phải xác lập được vị thế khi ở chiếu trên.

5.4 Anh ta phải là người biết cách thể hiện sự Nhẫn Tâm đúng chỗ, đúng lúc, đúng đối tượng, đúng liều lượng và đúng bài.

(Cao kế: dưới trướng ta thì sốt sắng lo liệu + việc từ trên thì tà tà giải quyết

Ngu kế: dưới trướng mình thì phách lối huênh hoang + việc từ trên thì khúm núm dạ vâng

Kế thâm: bỏ con tép bắt con tôm + rộng rãi phóng khoáng, thu phục nhân tâm + nhẫn tâm với kẻ loạn + làm bạn với người ngay.

Kế mọn: đại bàng to rình chim sẻ nhỏ mà không biết thợ săn đang ngắm bắn cả 2 + hẹp bụng, chi li, tính toán, keo kiết + vui quá sớm, buồn quá trễ).


Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.