Xây lâu đài trên cát

Xây lâu đài trên cát
Đằng đẵng hàng tháng trời
Đắp cát và nặn tượng
Để lâu đài thêm xinh.

Xây lâu đài trên cát
Đùa giỡn cùng nắng vàng
Tin yêu ta xây dựng
Một lâu đài con con.

Xây lâu đài trên cát
Ngày tháng dần lớn dài
Trăm năm không lỡ hẹn
Lâu đài của chúng ta.

Thế rồi cơn sóng nhỏ
Cuốn phăng ngọn cờ đào
Phút chốc bỗng nghiêng ngả
Cái lâu đài xinh xinh.

Xây lâu đài trên cát
Biết là khó vững bền
Tin yêu ta chăm chỉ
Dựng thành trì mai sau.

Thế rồi cơn sóng lớn
Đổ bộ không bất ngờ
Lâu đài ta ấp ủ
Phút chốc trở về không.

Con dã tràng xe cát
Cặm cuội cả cuộc đời
Xe ra hòn cát nhỏ
Để rồi còn lại chi?

Xây lâu đài trên cát
Nản. Nản. Nản lắm rồi
Sớm mai tia nắng ấm
“Gắng lần nữa xem sao…”

Viết ngày 24 tháng 1 năm 2011.

https://914777342672038211-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinhnghiemcuatui/ebook/QuandmaMereChantait.mp3?attachauth=ANoY7cqJSArRnMQQ3d4VuLJOUZA24OYUk3K2ZUmqBOjfrqW34Jsdpom_8q4K4XLIWOMgSlgSRSsIa0tOQcl_leDe678e_E4gaHzz3b17FNgO7cxMFZzX79JV_hZik5X60eXo-eJraQK1TMpMMhkwTTkRwtvpsGGRdLVPOXtrow8vKkD1F-j8Ln-Yhhuc8JUeQoOzOP-sT5yPI4T0VPeXS6HFzvZXTC3ei53DtTDqgT142srTfsHRNZ0%3D&attredirects=0&d=1
Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.