Không than vãn.

Than vãn làm chi để được gì
Người mình trông đợi quá ngẩn ngơ
Vô tư suy nghĩ theo tập thể
Hí ha hí hửng với người ngoài.

Than vãn làm chi có gì hay
Cũng tại ta đây quá kém tài
Vô tư cứ nghĩ ai cũng vậy
Nhiệt thành sống chết với người ta.

Thôi thôi ngưng lại chờ qua lụt
Bó gối trên sàn nhìn nước dâng
Đồng sàn dị mộng nhìn không rộng
Thôi thôi đã đến lúc xa rồi.

Ngày nào chậm chạp cùng nhau tiến
Nay người đã vỗ cánh bay cao
Hân hoan vui sướng cùng mây núi
Cười đùa hời hợt làm ta đau.

Ngẫm trông trăng sáng lòng cay đắng
Đêm Rằm tháng Chạp một mình ta
Ngày này năm ấy lòng lưu luyến
Chén trà miếng bánh thật tâm tư…

Ngưng lại! Không nên than vãn nữa
Chấm dứt nghĩ suy quá xa xăm
Kết thúc thời kì đầu óc thoáng
Đối như thế nào, đãi vậy thôi.

(Thở dài rồi cũng đứng lên
Từ nay ta quyết vươn xa hơn người!)

Viết ngày 21 tháng 1 năm 2011.


https://914777342672038211-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/kinhnghiemcuatui/ebook/18andlife-SkidRow.MP3?attachauth=ANoY7coGadlrN1KnZIDadCDGZ3236_SzPPW1Wx1VpU5EW_3YdEhT20iUm32_SXO0W_Tla8wxa3qY-nyFrHxbsz8mwf7rfZhKKdqfwTBrWzWS9hhckKtfCYGUMq1zgP8gJxYRYDISf9px_nPIo8FlA4DECaMyyrrRCtFTMA8o-4l_mqpvdqqge4Rj5JWDKynFIctWe-E8dTNw6bfAY7gC7jrTG06a2g8WcDpkp6dyzvlqPFE2MrhofyU%3D&attredirects=0&d=1

Advertisements
Categories: Old days

Post navigation

Comments are closed.